Kliknij przycisk żeby obejrzeć klip

Uwaga: otwiera się w nowej zakładce

O firmie

Misją spółki Omega Innovations jest dostarczanie klientom najnowocześniejszych, ­innowacyjnych i wysoce opłacalnych magazynów energii cieplnej poprzez budowanie inteligentnej i ­bezpiecznej ­rozproszonej infrastruktury energetycznej. Poprzez zastosowanie ICE-ON™, jak pokazują ­przeprowadzone badania, zmniejszane są koszty chłodzenia i emisji gazów cieplarnianych do ­środowiska oferując jednocześnie komfort użytkownikowi.

W 2016 r spółka podjęła działania zmierzające do przygotowania do komercjalizacji innowacyjnego urządzenia Akumulator Chłodu. Akumulator Chłodu (ICE-ON™ – nazwa handlowa) jest urządzeniem, które dzięki zjawisku przemiany fazowej pozwala wyprodukować i zgromadzić chłód w postaci lodu. Lód produkowany jest za pomocą sprężarki wykorzystującej prąd elektryczny w godzinach nocnych, najbardziej korzystnych ze względu na efektywność, koszty oraz ochronę środowiska a następnie wykorzystany jest w czasie największego zapotrzebowania na chłód w ciągu dnia.

ICE-ON-NET™

Magazyn ICE-ON™ obniża LCOE (uśredniony koszt energii elektrycznej) w procesach ­wytwarzania­ ­energii ze źródeł odnawialnych i wspiera wdrażanie odnawialnych źródeł energii, ponieważ jest głównym odbiorcą energii powstałej z tych źródeł. Jest skalowalny, zmniejsza zużycie energii ­elektrycznej ­ilościowo i wartościowo. Magazyn ICE-ON™ zmniejsza również emisje gazów cieplarnianych poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej, nie wykorzystuje żadnych toksycznych lub niebezpiecznych ­materiałów i może być usuwany za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dla odpadów lub poddawany recyklingowi.

Magazyny ICE-ON™ są znacznie tańsze niż inne magazyny energii np. baterie chemiczne litowo-jonowe i nie zanieczyszczają w takim stopniu środowiska. Przekłada się to na niższe: koszty eksploatacji, ­koszty kapitałowe inwestycji, koszty wytwarzania energii odnawialnej oraz koszty serwisowania urządzeń chłodniczych.

Innowacyjność

Klimatyzacja zużywa do 70% ogólnego zużycia energii w budynkach w ­lecie, a ­integracja magazynów ICE-ON™ z urządzeniami klimatyzacyjnymi lub ­instalacjami chłodzenia przemysłowego (wykorzystującymi wodę lodową w ­instalacjach) powoduje znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, obniża rachunki za energię elektryczną w budynkach i umożliwia uzyskanie wyższych Certyfikatów środowiskowych np. LEED, BREEAM.

ICE-ON™ przenosi zużycie energii z godzin szczytu na godziny poza szczytem w celu zarządzania obciążeniami klimatyzacji i chłodzenia. Rozwiązanie zwiększa odporność i stabilność sieci energetycznych, eliminuje lub opóźnia kosztowne modernizacje sieci przesyłowych energii elektrycznej oraz spłaszcza szczyt ­poboru energii elektrycznej w ciągu dnia. Opracowane systemy zarządzania ­wieloma ICE-ON™ jako ICE-ON-NET™ umożliwia Wirtualna Elektrownia (VPP), która ­zdalnie steruje urządzeniami połączonymi w sieci, które pełnią rolę ­bufora w sieciach ­energetycznych. Zainstalowanie ICE-ON™ jest opłacalnym, czystym dla ­środowiska i inteligentnym rozwiązaniem, które zapewnia ­maksymalną ­wydajność i zwiększa niezawodność dostarczania energii elektrycznej odbiorcom.

Użytkowanie

Urządzenie ICE-ON™ po instalacji nie wymaga obsługi użytkownika. Można je podłączyć do istniejącej instalacji klimatyzacyjnej na zasadzie plug-and-play, w której będzie wykorzystywać ten sam czynnik chłodzący co główna instalacja i jest kompatybilne ze wszystkimi znanymi systemami chłodzenia przemysłowego wykorzystującymi wodę lodową.

Planowany okres eksploatacji urządzenia wynosi do 25 lat. W przeciwieństwie do baterii chemicznych, ICE-ON™ nie ulega degradacji, a zatem nie traci mocy przez cały cykl życia. Codziennie może być w pełni naładowany i rozładowany i jednocześnie podczas tego procesu przekazywać chłód, a ilość magazynowanej energii zawsze będzie taka sama jak na początku.

Komfort dla wszystkich

Ogromne zainteresowanie Akumulatorem Chłodu wyrażają potencjalni klienci w tym przedsiębiorstwa, które w procesach technologicznych używają chłodu lub chłód stanowi niezbędny element świadczenia ich usługi w postaci komfortu dla usługobiorców, a także komfortu pracy pracowników firm.

Spółka, w oparciu o informacje rynkowe, planuje, że sprzedaż Akumulatorów ­chłodu ICE-ON™ będzie następowała w ramach:
– tradycyjnego zapotrzebowania na nowe urządzenia chłodnicze z powodu zapotrzebowania na chłód,
– optymalizację zużycia energii elektrycznej,
– obniżkę kosztów związanych z chłodzeniem,
– wymianę dotychczas użytkowanych urządzeń zgodnie z ich resursem,
– zapotrzebowanie dostawców energii oraz ich klientów na ścinanie pików
– zużycia energii elektrycznej w szczycie w dzień (szczególnie w lecie),
– możliwość korzystania z „zielonej” energii w przedziałach czasowych jej­
największej produkcji,
– w wyniku innych motywacji (DERMS, DSR, EaaS), które będą mogły się
realizować po wprowadzeniu na rynek innowacyjnego produktu jakim jest ­ ICE-ON™.

O firmie

Dla zapewnienia jeszcze lepszej jakości naszych usług w październiku 2015 roku powołaliśmy innowacyjną jednostkę grupy MAR-BUD – firmę BIM MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: BIM MAR-BUD) zapewniającą obsługę procesu inwestycyjnego w zakresie:
– projektowania i modelowania obiektów 3D
– prototypowania
– harmonogramowania,
– kosztorysowania,
– zrównoważonego rozwoju i eksploatacji obiektu
zgodnych z wymogami BIM (Building Information Modeling – Modelowania Informacji o Budynku).

Nasz zespoł

BIM MAR-BUD to doświadczony i multidyscyplinarny zespół specjalistów, stale współpracujący z krajowymi i ­zagranicznymi firmami i ośrodkami naukowo – badawczymi. Rozwijamy współpracę ze środowiskiem akademickim w Polsce i za granicą, umożliwiamy studentom i doktorantom odbycie stażów i praktyk. Dbamy o rozwój naszej kadry.
Systematycznie wyposażamy nasze pracownie w profesjonalne urządzenia i oprogramowanie.
Korzystamy z najnowszych technologii.

Dzięki BIM MAR-BUD możemy zaoferować Inwestorom rozszerzoną usługę w systemie “zaprojektuj i wybuduj”.

Dla BIM Mar-Bud najważniejsza jest:

  • koordynacja międzybranżowa, możliwość bezkolizyjnego nanoszenia poprawek i zmian ­projektowych oraz utworzenie dostępnej spójnej dokumentacji;
  • optymalna organizacja placu budowy, optymalizacja planowania procesu budowy, koordynacja projektantów, wykonawców i dostawców;
  • dobór optymalnych rozwiązań i materiałów, optymalizacja kosztów inwestycji;
  • energooszczędność, certyfikacje;
  • obniżenie kosztów eksploatacji, podniesienie wartości rynkowej obiektu,
  • łatwiejsza eksploatacja i konserwacja;
  • innowacyjność – zastosowanie inteligentnych rozwiązań i systemów.

Technologie BIM

Kluczowym elementem naszej działalności jest rozwój technologii BIM, dlatego staramy się, aby nasze projekty obejmowały jej pełny wielobranżowy zakres:
3D – (MODEL) model koncepcyjny 3D, pełny model przestrzenny, ­ wizualizacje, animacje, interaktywny spacer wirtualny 3D,
inwentaryzacja 3D, skaning laserowy, przetwarzanie chmury punktów;
4D – (CZAS) – etapowanie projektu, wizualizacja procesu budowy;
5D – (KOSZT) – przedmiary i kosztorysy, symulacje przebiegu inwestycji;
6D – (BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE) – analizy energetyczne pod
kątem certyfikatów, opomiarowanie obiektów czujnikami
7D – (EKSPLOATACJA) – odczyt i analiza danych z czujników, raporty o ­
stanie technicznym, monitoring, instrukcje obsługi, harmonogram ter minów przeglądów i konserwacji.

Technologia Informacyjna (IT) jak i BIM dynamicznie się rozwijają, nieustannie generując„nowe wymiary”,
BIM MAR-BUD zamierza je eksplorować!