Roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową, na wysokim poziomie technicznym i zgodnie z ustalonymi terminami umownymi. 
 Firma MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k. jest rzetelnym partnerem, dysponującym fachowym, doświadczonym zespołem pracowników o wysokim stopniu kwalifikacji. 
 Możemy udzielić firmie MAR-BUD pełnych rekomendacji jako godnej polecenia firmie specjalizującej się w robotach konstrukcji żelbetowych. Zasługuje ona na pełne zaufanie Inwestorów. 
 Warto podkreślić duże zaangażowanie i operatywność w organizacji prac przez MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k., a także dobrą współpracę z Zleceniodawcą i innymi Wykonawcami w trakcie realizacji zleconych robót. 
 Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie układu urbanistycznego ul. Mazowieckiej wpisanego do rejestru zabytków, dlatego też prace elewacyjne realizowane były zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi i programem prac konserwatorskich. Roboty budowlane firma wykonała miesiąc przed założonym terminem, profesjonalnie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniu jakości robót nie budzącej zastrzeżeń. 
 Zdyscyplinowanie, wysokie kompetencje oraz solidność pracowników firmy MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k. pozwoliły na planowe zakończenie robót. Kadra Kierownicza firmy wykazała się profesjonalizmem zarówno w realizacji robót jak i w podejmowaniu decyzji wymagających zmian i ewentualnych poprawek projektowych. 
 Jako przedstawiciel Inwestora, pragnę polecić innym Inwestorom firmę MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k. jako zaufanego Wykonawcę.  
 Rekomendujemy firmę MAR-BUD jako wykonawcę i koordynatora robót ogólnobudowlanych i robót żelbetowych realizowanych w najnowszych technologiach, wysokich wymaganiach jakościowych oraz krótkich terminach realizacji z zastosowaniem organizacji prac wielozmianowych. 
 Roboty budowlane wykonane zostały terminowo, profesjonalnie ze szczególnym uwzględnieniem jakości wykonanych prac oraz dbałości w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na tak skomplikowanym technicznie obiekcie. 
 Podkreślamy zdolności organizacyjne MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k. , dobrą współpracę ze Zleceniodawcą i innymi Wykonawcami w trakcie realizacji zleconych robót. 
 Kadra Kierownicza firmy MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k. jest w pełni kompetentna i profesjonalna w realizacji robót jak i w podejmowaniu decyzji wymagających zmian i ewentualnych poprawek projektowych 
 PH-U TRANSEXPO Sp. z o.o. w pełni odpowiedzialnie może polecić firmę MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k. jako odpowiedzialnego Generalnego Wykonawcę, należycie realizującego zlecone zadania 
 Prace MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k. prowadzone były zgodzie z zasadami sztuki budowlanej w sposób świadczący o profesjonalizmie oraz przy zachowaniu wysokiej jakości robót i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Zdyscyplinowanie, wysokie kompetencje oraz solidność pracowników oraz Kierownictwa budowy zapewniało pełną kontrolę i nadzór nad poprowadzonymi pracami. Kierownictwo firmy jest w pełni kompetentne w podejmowaniu decyzji wymagających zmian i ewentualnych robót dodatkowych. 
 Roboty Budowlane firma MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k. zakończyła zgodnie z założonym terminem realizacji. Roboty prowadzone były w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej. W związku z powyższym możemy udzielić firmie MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k. rekomendacji jako wykonawcy godnemu polecenia. 
 Zakres robót wykonany został przez MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k. zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przy zachowaniu wysokiej jakości robót, w sposób nie budzący zastrzeżeń, co świadczy o profesjonalizmie Wykonawcy. 
 Roboty budowlane MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Sp. k. zostały odebrane przez inwestora jako wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 Jednak obok profesjonalizmu i rzetelności zawodowej najważniejsza była jakość współpracy międzyludzkiej, firma MAR-BUD zawsze, dosłownie zawsze na bieżąco i szybko pomagała je rozwiązywać. Wiele razy proponując rozstrzygnięcia nieszablonowe, ekonomiczne i technologicznie korzystniejsze od standardowych.