Budowa Muzeum Wojska Polskiego

Stanowisko MAR-BUD odnośnie zakończenia budowy Muzeum Wojska Polskiego
 
O nas

PROFESJONALIZM, NOWOCZESNOŚĆ I RZETELNOŚĆ STRATEGIĄ DZIAŁANIA

Pierwsza firma z grupy MAR-BUD tj. Firma Usługowo – Handlowa MAR–BUD Jan Soczewka powstała w 1997 roku. Sztandarowym obszarem w którym firma osiągnęła specjalizację, były i są do dnia dzisiejszego konstrukcje żelbetowe. MAR–BUD Budownictwo Sp. z o.o. (skrót: MBB Sp. z o.o.) powstała w 2010 roku, w wyniku wyodrębnienia działalności budowlanej z Firmy Usługowo – Handlowej „MAR–BUD Jan Soczewka”.

30 listopada 2016 roku z pełnego przekształcenia MBB Sp. z o.o. utworzona została MAR-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Spółka komandytowa. Głównym przedmiotem działalności spółki jest Generalne Wykonawstwo obiektów z zakresu budownictwa kubaturowego, inżynieryjnego, przemysłowego, ekologicznego i kolejowego.

Wizja firmy oparta jest na fundamentach doświadczenia oraz nowoczesnego i innowacyjnego podejścia do całego procesu budowlanego.


Potwierdzeniem tego jest zarówno nasze portfolio budowlane jak i rozwój firmy w sektorze inteligentnego i energooszczędnego budownictwa oraz wykonawstwo obiektów w technologii BIM.


Technologia BIM jest wykorzystywana do wizualizacji budowy, którą można stworzyć w wirtualnym świecie zaczynając od koncepcji aż do oddania do użytku, dzięki czemu ma wszystkie możliwe parametry rzeczywistego obiektu
 

Dorobek firmy

Początkowo MAR-BUD, działał jako podwykonawca dla dużych firm budowlanych i zaznaczył swoją obecność na prestiżowych inwestycjach takich jak:
▪ Rozbudowa Lotniska Chopina
▪ Budowa CH Złote Tarasy,
▪ Stadionu Legii,

od 2010 roku jako Generalny Wykonawca przeprowadziliśmy między innymi:
• Budowę Budynku Wielorodzinnego La Proximite przy ul. Nocznickiego,
• Modernizację w budynku C Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości,
• Przebudowę zabytkowego budynku przy ul. Mazowieckiej,
• Rewitalizację budynku wielofunkcyjnego „K” wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wchodzącego w skład kompleksu Centrum Praskie Koneser przy ul. Ząbkowskiej.

Firma pracowała przy wielu obiektach biurowych czy mieszkalno-usługowych o wielkościach jednostkowo do 100 000 m2 powierzchni, realizując prace o wartościach do 70 mln zł. Zdobyła także doświadczenia w realizacji autostradowych obiektów inżynieryjnych.
Budujemy trwałe relacje z naszymi kontrahentami, przywiązując dużą wagę do ich poczucia bezpieczeństwa oraz płynności finansowej.