Biblioteka Narodowa, budynek C
30 maja, 2019
Budynek biurowo – magazynowy
30 maja, 2019
WOŁOSKA 24
Wołoska 24 – budynek biurowo – usługowy (konstrukcja żelbetowa)
Ilość kondygnacji poddziemnych: 4
Ilość kondygnacji nadziemnych: 11