Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd
30 maja, 2019
Elektrownia „Pątnów II”
30 maja, 2019
Stadion Legii w Warszawie
Roboty żelbetowe przy budowie Stadionu Legii przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie