Elektrownia „Pątnów II”
30 maja, 2019
„Złote Tarasy”
30 maja, 2019
Oczyszczalnia Ścieków FORDON w Bydgoszczy
Wykonanie robót stanu surowego budynku Instalacji Termicznego Przekształcenia Osadów, budynku Pompowni Wód Technologicznych oraz Zbiornika Buforowego Osadu na Oczyszczalni Ścieków Fordon w ­Bydgoszczy