Comfort City Rubin
30 maja, 2019
Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd
30 maja, 2019
Atelier Praga
Generalne Wykonawstwo kompleksu budowlanego o charakterze mieszkalno-usługowym, obejmującego budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, przy ul. Wrzesińskiej 4, w dzielnicy Praga-Północ w Warszawie.